سهام Unigold بر اساس نتایج حفاری Candelones افزایش یافت.

این حفاری ، 14 m به طور متوسط 14.94 گرم طلا در هر تن در سپرده Candelones Extension را برآورد.

سهام Unigold بر اساس نتایج حفاری Candelones افزایش یافت

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR