ماموریت و چشم انداز

ماموریت

ماموریت ما ارزش آفرینی در زنجیره ارزش معادن و صنایع راهبردی، از طریق ارائه طرح های کسب کار، خدمات طراحی، مهندسی، پشتیبانی، بازرگانی، اجرای پروژه ها، ایجاد یا انتقال دانش فنی می باشد.

 

چشم انداز

چشم انداز ما این است که با اجرای طرح های کسب و کار به روش های اقتصادی یا انجام طرح های مبتنی بر دانش فنی یا خلاقانه به یک شرکت شناخته شده در سطح کشورتبدیل شویم.

 

ارزش های سازمانی

  • تاکید بر همکاری و سود دو جانبه با کارفرمایان بر اساس استرتژی برد-برد
  • ارزش آفرینی برای مشتریان از طریق ارائه خدمات نوین مبتنی بر تکنولوژی یا خدمات با کیفیت
  • تعهد به تقویت فرهنگ بهره وری
  • فراهم آوردن زمینه بروز و رشد استعداد های کارکنان و تقویت رویکرد شایسته سالاری
  • افزایش مشارکت خلاقانه و ترویج تفکر دانش محور و بروزرسانی سطح دانش پرسنل سازمان
  • ارتقا سطح فرهنگ، نظم و انضباط سازمانی و فردی و رعایت کامل ضوابط و آیین نامه های سازمان
  • کارآفرینی و بهره مندی از انگیزه و توان نیروی انسانی جوان
  • توجه به مسائل ایمنی، بهداشت حرفه ای و حفظ محیط زیست

 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

شرکت خدمات مهندسی صنایع کاربین طرح در مسیر حرکت به سوی تعالی، سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 را بعنوان مبنای نگرش و انجام فعالیت‌های خود در نظر گرفته است. در این راستا کلیه کارکنان شرکت، خود را مسئول و متعهد به حفظ نظام مدیریت کیفیت و تلاش در جهت اهداف ذیل می دانند.
ساخت برند برتر در ارائه خدمات با کیفیت و جلب رضایت مشتریان سازمان: از طریق شناسایی نیازهای مشتریان و الزامات کیفی محصولات و خدمات. توجه به ریسک ها و فرصت های موجود که می تواند بر کیفیت خدمات و محصولات تاثیرگذار باشند. در نهایت برآورده نمودن این الزامات و نیازها
بهبود مستمر: از طریق شناسایی شرایط محیط سازمان، تعیین اهداف، برنامه ها، فرایندهای کلیدی و پایش مستمر آنها، بکارگیری کارکنان کارامد، هدایت، پشتیبانی آنها به منظور کمک به اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و افزایش آگاهی ایشان نسبت به رویکرد فرایندی و ترویج بهبود مستمر
مدیریت ارشد خود را متعهد به تامین و در دسترس قراردادن منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت دانسته و نماینده مدیریت نیز مسؤل نظارت بر حسن اجراء نظام مدیریتی فوق و ارائه گزارشات در خصوص تحقق اهداف فوق رعایت الزمات استاندارد ایزو 9001 می باشد. کلیه کارکنان متعهد به همکاری جهت تحقق اهداف فوق می‌باشند. این خط مشی در فواصل زمانی معین مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

GDPR