ماموریت و چشم انداز

ماموریت

ماموریت اصلی کاربین طرح، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و طراحی سیستمهای مدیریتی به منظور تامین نیازهای تمامی ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده و افزایش مزیت نسبی مشتریان در بازارهای داخلی جهت توانمندسازی آنان در فرآیند تعامل با اقتصاد و بازارهای جهانی می باشد.

چشم انداز

یکی از اهداف بلند مدت ما کارآفرینی و بهره مندی از انگیزه و توان نیروی انسانی جوان در تمام سطوح شرکت می باشد. پژوهش، آموزش و مشاوره دانش محور و کاربردی به سازمان ها و افراد تعالي خواه، عمده فعاليت هاي ما را تشکيل مي دهد. در نهایت هدف غایی ما، تلاش جهت رشد و اعتلای میهن عزیزمان از طریق توسعه و ترویج دانش روز مدیریت و ارائه خدمات مشاوره کارامد به سایر شرکتها می باشد.

اصول و ارزشهای سازمانی

  • تاکید بر همکاری و سود دو جانبه با کارفرمایان بر اساس استرتژی برد-برد
  • تمرکز بر نیازهای کارفرمایان و تلاش جهت حداکثر سازی رضایت مشتریان
  • بهبود مستمر از طریق به روز سازی مداوم دانش اعضا و بهره گیری از متدولوژی های نوین
  • کارآفرینی و بهره مندی از انگیزه و توان نیروی انسانی جوان
  • ایجاد تنوع در کسب و کار، محصولات و خدمات شرکت
ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا بهترین تجربه را به شما بدهیم. شما می توانید در مورد کوکی هایی که ما استفاده می کنیم بیشتر بدانید یا آنها را درتنظیمات خصوصی تغییر دهید.
می پذیرمتنظیمات خصوصی

GDPR