تسلا در حال گفتگو با BHP در مورد معاهده تأمین نیکل است.

مذاکرات درباره قیمت گذاری ادامه دارد و تاکنون توافق نهایی حاصل نشده است.

تسلا در حال گفتگو با BHP در مورد معاهده تأمین نیکل است.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR