سهام Solgold درنتیجه به روزرسانی حفاری Blanca ،10 درصد افزایش داشته است.

در حالیکه خدمه برای شروع عملیات حفاری در این پروژه آماده می شوند که تقریباً 8 کیلومتری شمال شرقی پرچمدار SolGold ، Alpala واقع شده است ، ماشین حفاری وارد Cerro Quiroz میشود.

سهام Solgold درنتیجه به روزرسانی حفاری Blanca ،10 درصد افزایش داشته است.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR