Rio Tinto آماده گفتگو درباره معدن Bougainville است.

این موضع تغییر از زمان آوریل است ، زمانی که ریو درخواست همان گروه را برای بررسی نگرانی ها در مورد بهداشت و ایمنی در معدن برای شروع بحث در مورد جبران خسارت ، رد کرد.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR