سهام Anglo Asian در نتیجه درگیری بین ارمنستان و آذربایجان ضربه میخورد.

این معدنچی در حال بررسی اختلافات است ، اما می گوید که فعالیت هایش از این موضوع بی تأثیر میماند.

 

 

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR