شفافیت بیشتر کشورها نسبت به منابع ، انتشار کربن را کاهش می دهد.

تحقیقات جدید دانشگاه ساسکس نشان می دهد که کشورهایی که بخشی از طرح شفاف سازی صنایع استخراجی (EITI) هستند و تلاش می کنند تا شفافیت مالی در درآمد های نفتی ، گازی و معادن داشته باشند ، مشاهده کرده اند که انتشار کربن آنها بین سال 2000 و 2014 به میزان 13٪ کاهش یافته است.
شفافیت بیشتر کشورها نسبت به منابع ، انتشار کربن را کاهش می دهد

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR