با افزایش قدرت چین ، قیمت نیکل و مس در نزدیکی رکورد جدید قرار دارند.

نیکل در بالاترین سطح قیمت 11 ماهه و مس نزدیک به اوج تازه در دو ساله اخیر خود است زیرا تولیدات صنعتی و ساخت و ساز های چین در سه ماهه چهارم افزایش می یابد.

با افزایش قدرت چین ، قیمت نیکل و مس در نزدیکی رکورد جدید قرار دارند

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR