BHP با رشد 7 درصدی در تولید سنگ آهن ، پرچمدار تولید در سه ماه دوم سال شد.

بزرگترین معدنچی نام برده در جهان اعلام کرد که در سه ماه منتهی به 30 سپتامبر، 74 میلیون تن سنگ آهن در استرالیای غربی تولید کرده است.

BHP با رشد 7 درصدی در تولید سنگ آهن ، پرچمدار تولید در سه ماه دوم سال شد

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR