تقاضا برای مواد آند باتری ، Nouveau Monde را به سمت اروپا سوق می دهد.

این شرکت مستقر در کبک گفت که بحث و گفتگو با خودروسازان اروپاییِ علاقه مند به مواد آند باتری در ماه های اخیر شدت یافته است.تقاضا برای مواد آند باتری ، Nouveau Monde را به سمت اروپا سوق می دهد.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR