هشت شرکت با دارایی های نوید بخش.

با افزایش قیمت ها ،وجود چشم انداز مطلوب عرضه و تقاضا و معادن جدید در حال توسعه ، توجه سرمایه گذاران به مس افزایش یافته است.
در اینجا هشت شرکت که در حال توسعه نسل بعدی پروژه ها هستند را مختصرا معرفی میکنیم:
1. Arizona Metals
2. Atico Mining
3. C3 Metals
4. Doré Copper
5. Filo Mining
6. Kutcho Copper
7. PolyMet Mining
8. Trilogy Metals

هشت شرکت با دارایی های نوید بخش.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR