چگونه شرکت های معدنی می توانند از داده های ماهواره ای استفاده کنند.

James Orsulak ، مدیر ارشد بازرگانی و فروش در آزمایشگاه های Descartes گفت: با استفاده از داده های به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و تصویربرداری از طریق هوا ، می توانند فرمول بندی و استراتژی های اکتشافی خود را تسریع کنند.

فناوری در معدن

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR