صحبت ها مربوط به مس به محدودیت های بازار اشاره دارد.

معاون بازاریابی فریپورت ، Javier Targhetta ، گفت: قیمت های بالاتر باید انگیزه ای برای معدنچیان برای به حداکثر رساندن تولید در سال آینده باشد ،و به طور بالقوه باعث کاهش برخی از فشارهای موجود در عرضه میشود.

صحبت ها مربوط به مس به محدودیت های بازار اشاره دارد.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR