ترامپ تعرفه های آلومینیوم کانادایی را برداشته و هشدار می دهد که ممکن است آنها را دوباره اعمال کند.

ترامپ برای اولین بار در سال 2019 کانادا را محروم کرد ، اما افزایش واردات آلومینیوم غیر آلیاژی کانادا ، وی را وادار کرد که در ماه آگوست تعرفه ها برگرداند و تنش ها را با Ottawa افزایش دهد.

ترامپ تعرفه های آلومینیوم کانادایی را برداشته و هشدار می دهد که ممکن است آنها را دوباره اعمال کند.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR