با افزایش تقاضا برای نیکل ، نگرانی های زیست محیطی نیز افزایش می یابد.

گزارش جدید IDTechEx حاکی از آن است که انتظار می رود تقاضای نیکل برای باتری های وسایل نقلیه الکتریکی تا سال 2030 نسبت به سال 2019 ده برابر شود و نگرانی های زیست محیطی در مورد تأمین این فلز نیز در حال افزایش است.

با افزایش تقاضا برای نیکل ، نگرانی های زیست محیطی نیز افزایش می یابد

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR