از اعتصاب بزرگترین معدن مس جهان جلوگیری شد.

اتحادیه ناظران روز جمعه در معدن Escondida (متعلق به BHP) در شیلی گفت که توافق نامه ای در خصوص کارگران انجام داده ، و از تهدید به اعتصاب در بزرگترین ذخایر مس جهان جلوگیری می کند.

از اعتصاب بزرگترین معدن مس جهان جلوگیری شد.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR