استرالیا منجر به ادغام فناوری در استخراج معادن می شود.

می گوید استرالیا در استفاده کارگران از فناوری برای کاهش هزینه ها در جهان پیشگام خواهد بود.

استرالیا منجر به ادغام فناوری در استخراج معادن می شود.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR