با ادامه واردات چین با سرعت بی سابقه ، قیمت آهن جهش می کند.

با سرعت فعلی ، واردات کل سال 2020 به راحتی واردات 1.069 میلیارد تن سال گذشته را رد میکند ، که کمی زیر رکورد 1.075 میلیارد تنی سال 2017 است.

با ادامه واردات چین با سرعت بی سابقه ، قیمت آهن جهش می کند.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR