شرکت های فعال در کشورهای در حال توسعه روش جدیدی برای مقابله با فساد پیدا می کنند.

فساد توسعه
تحقیقات جدید منتشر شده در مجله Strategic Management نشان می دهد شرکتهایی که در کشور آنها فساد بیداد می کند کار می کنند وقتی به تعهدات عمیق تر و طولانی مدت خود عمل میکنند، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR