با کمرنگ شدن همهمه وسایل نقلیه الکتریکی ، مازاد نیکل خود را نشان میدهد.

تولید کنندگان بزرگ نیکل ممکن است مجبور باشند برای مدتی از انتظارات خود درمورد ماشین های الکتریکی دست بکشند.

با کمرنگ شدن همهمه وسایل نقلیه الکتریکی ، مازاد نیکل خود را نشان میدهد.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR