سیم مسی برانگیخته شده با گرافن ممکن است برای عملکردهای بالاتر ماشین های الکترونیکی، کلیدی باشد.

محققان آزمایشگاه ملی Pacific Northwest در ایالات متحده ،رسانایی سیم مسی مورد استفاده در اجزای موتور خودرو را 5 درصد افزایش داده اند.

سیم مسی برانگیخته شده با گرافن ممکن است برای عملکردهای بالاتر ماشین های الکترونیکی، کلیدی باشد

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR