از آنجاییکه سرمایه گزاران تاثیرات مثبت شدن تست کرونای ترامپ را میسنجند، قیمت طلا افزایش میابد.

سهام جهانی و نفت پس از آزمایش مثبت ترامپ برای covid-19 سقوط کردند و این امر باعث ایجاد هجوم در پناهگاه های امن شد.
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR