سیم مسی برانگیخته شده با گرافن ممکن است برای عملکردهای بالاتر ماشین های الکترونیکی، کلیدی باشد.

سیم مسی برانگیخته شده با گرافن ممکن است برای عملکردهای بالاتر ماشین های الکترونیکی، کلیدی باشد
محققان آزمایشگاه ملی Pacific Northwest در ایالات متحده ،رسانایی سیم مسی مورد استفاده در اجزای موتور خودرو را 5 درصد افزایش داده اند.
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR