شفافیت بیشتر کشورها نسبت به منابع ، انتشار کربن را کاهش می دهد.

شفافیت بیشتر کشورها نسبت به منابع ، انتشار کربن را کاهش می دهد
تحقیقات جدید دانشگاه ساسکس نشان می دهد که کشورهایی که بخشی از طرح شفاف سازی صنایع استخراجی (EITI) هستند و تلاش می کنند تا شفافیت مالی در درآمد های نفتی ، گازی و معادن داشته باشند ، مشاهده کرده اند که انتشار کربن آنها بین سال 2000 و 2014 به میزان 13٪ کاهش یافته است.
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR