تقاضا برای مواد آند باتری ، Nouveau Monde را به سمت اروپا سوق می دهد.

تقاضا برای مواد آند باتری ، Nouveau Monde را به سمت اروپا سوق می دهد.
این شرکت مستقر در کبک گفت که بحث و گفتگو با خودروسازان اروپاییِ علاقه مند به مواد آند باتری در ماه های اخیر شدت یافته است.
ادامه مطلب
ترامپ تعرفه های آلومینیوم کانادایی را برداشته و هشدار می دهد که ممکن است آنها را دوباره اعمال کند.
ترامپ برای اولین بار در سال 2019 کانادا را محروم کرد ، اما افزایش واردات آلومینیوم غیر آلیاژی کانادا ، وی را وادار کرد که در ماه آگوست تعرفه ها برگرداند و تنش ها را با Ottawa افزایش دهد.
ادامه مطلب
تسلا نیکل EV Vale
Musk در صورت تهیه تجهیزات به روشی که نسبت به محیط زیست حساس باشد، یک قرارداد عظیم پیشنهاد داد.  
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR