قیمت طلا در نتیجه دستیابی موفقیت آمیز به واکسن covid ،کاهش می یابد.

قیمت طلا در نتیجه دستیابی موفقیت آمیز به واکسن covid ،کاهش می یابد.
با خوش بینی های بوجود آمده نسبت به ساخت قریب الوقوع واکسن ، قیمت طلا 5٪ سقوط کرد (بزرگترین سقوط یک روزه از ماه آگوست).
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR