با ادامه واردات چین با سرعت بی سابقه ، قیمت آهن جهش می کند.

با ادامه واردات چین با سرعت بی سابقه ، قیمت آهن جهش می کند.
با سرعت فعلی ، واردات کل سال 2020 به راحتی واردات 1.069 میلیارد تن سال گذشته را رد میکند ، که کمی زیر رکورد 1.075 میلیارد تنی سال 2017 است.
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR